ĐĂNG KÝ CƠ SỞ BÁN LẺ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế phát triển nhanh, và có nền kinh tế chính trị ổn định nhất khu vực Đông Nam Á. Điều này, đã thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại dịch chuyển dòng vốn vào Việt Nam để mở cơ sở mua bán, kinh doanh hàng hóa của  mình.

Theo đó, các hoạt động thương mại quốc tế bao gồm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng hóa. Xu thế hiện nay là mở các cơ sở bán lẻ của công ty nước ngoài để chính doanh nghiệp đó được quản lý số lượng, chất lượng hàng hóa của mình đến với tay người tiêu dùng. Hiểu được xu thế phát triển kinh tế của thị trường Việt Nam, công ty Luật SUNLAW cung cấp dịch vụ đăng ký cơ sở bán lẻ công ty nước ngoài tại Việt Nam chất lượng, uy tính, nhanh chóng, hiệu quả nhất hiện nay.

Sau đây Luật SUNLAW sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về điều kiện lập cơ sở bán lẻ công ty nước ngoài, hồ sơ, thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ công ty nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Căn cứ pháp lý để đăng ký cơ sở bán lẻ công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ tại Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 34/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất của công ty nước ngoài Việt Nam căn cứ theo khoản 1 Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì cơ sở bán lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Doanh nghiệp có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn thời gian đối với trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm mở cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.
 • Điều kiện lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất căn cứ theo khoản 2 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP là:

Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu tài chính kinh tế:

Doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện như đối với điều kiện cơ sở bán lẻ thứ nhất như:

     –   Doanh nghiệp có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

     –  Doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

     –    Địa điểm mở cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Trường hợp cần phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

 • Doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện như đối với điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất;
 • Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế tài chính.

Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký cơ sở bán lẻ công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2016/NĐ-CP);
 • Bản giải trình điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh; kế hoạch kinh doanh; kế hoạch tài chính; tình hình hoạt động mua bán hàng hóa;
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không nợ thuế Nhà nước;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao); giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến trực tiếp đến kinh doanh, mua bán hàng hóa (nếu có);
 • Tài liệu tài chính của nhà đầu tư nước ngoài;

Sau đó, hồ sơ được gửi đến Sở công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sở Công Thương sẽ thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho tổ chức kinh tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện và có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, và Bộ quản lý ngành (tùy trường hợp).

Quy trình, thủ tục thực hiện giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định pháp luật Việt Nam về cấp phép lập cở sở bán lẻ đối với công ty nước ngoài thì phải thực hiện ENT.

ENT là căn cứ theo biểu cam kết WTO và căn cứ theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 thì kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) là thủ tục mà các công ty có vốn nước ngoài trong lĩnh vực phân phối. Doanh nghiệp sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý, bán buôn, bán lẻ đối với tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam phải đáp ứng được khi có nhu cầu thành lập nhiều cơ sở bán lẻ (ngoài cơ sở thứ nhất).

TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN ENT

Căn cứ tại Điều 29 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, quy trình, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định trên. Tiếp theo, gửi 2 bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ tại Việt Nam.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ tiến hành kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP này:

– Nếu không đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ đề xuất thành lập Hội đồng ENT theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 24 Nghị định này.

Bước 4: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng ENT.

Bước 5: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT thực hiện đánh giá các tiêu chí ENT quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này để Chủ tịch Hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất lập cơ sở bán lẻ.

Bước 6: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT thì:

– Nếu văn bản kết luận đề xuất không cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

 • Trường hợp văn bản kết luận đề xuất cấp phép thì Cơ quan cấp Giấy phép sẽ gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định này.

Bước 7: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 25 Nghị định này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Bước 8: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, và Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Nếu Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN ENT

Căn cứ tại Điều 28 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, quy trình, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định trên. Doanh nghiệp gửi 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ tại Việt Nam.

Bước 2: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ.

Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này:

– Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định này (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

Bước 4: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 25 Nghị định này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do (Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

Bước 5: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, và Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Nếu Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Là một nhà đầu tư việc luôn đi trước đón đầu xu thế của thời đại là điều quan trọng nhất. Nếu bạn là một doanh nghiệp nước ngoài muốn có cơ hội mở rộng thị trường buôn bán tại một đất nước vô cùng sôi động, tiềm năng như Việt Nam. Thì đừng ngần ngại, suy nghĩ nhiều nữa hãy hành động ngay bây giờ.

Công ty Luật SUNLAW chúng tôi với kinh nghiệm và sự hiều biết chuyên sâu về pháp luật đăng ký cơ sở bán lẻ của công ty nước ngoài ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ đăng ký cơ sở bán lẻ công ty nước ngoài tại Việt Nam nhanh chóng, và thuận lợi nhất. Hãy liên hệ sớm với công ty Luật SUNLAW chúng tôi theo số Hotline: 0901 202 585 để được hỗ trợ .

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

0889 181 585