DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được chú trọng và bảo vệ, nó giúp thúc đẩy sự sáng tạo và thúc đẩy quá trình đầu tư cho sự phát triển chất xám, góp phần to lớn trong sự phát triển của nền văn minh thế giới. Luật Sở hữu trí tuệ và Quyền tác giả đang làm tốt nhiệm vụ của mình khi thực hiện việc bảo hộ quyền của tác giả và tác phẩm của họ.

Mặc dù đăng ký bản quyền không phải là bắt buộc, nhưng nếu cá nhân hoặc tổ chức là tác giả đã đăng ký bản quyền với Cục bản quyền tác giả sẽ thuận tiện hơn khi có tranh chấp xảy ra.

Luật Sunlaw cung cấp Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu nhằm hạn chế rủi ro cho chủ sở hữu hợp pháp của tác phẩm, công trình khoa học….. Các thông tin cơ bản về đăng ký bản quyền tác giả sẽ được thể hiện rõ qua bài viết dưới đây, mời các bạn theo dõi!

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
 1. Khái niệm quyền tác giả.

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ). Quyền tác giả được hình thành từ thời điểm tác phẩm được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

 1. Những tác phẩm có thể được đăng ký bản quyền tác giả

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 • Tác phẩm khoa học, văn học, giáo trình, sách giáo khoa và tác phẩm khác thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và các loại bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm được tạo ra bằng phương pháp tương tự (sau đây gọi là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình và các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, bản đồ, sơ đồ, các bản vẽ liên quan đến kiến trúc, địa hình, công trình khoa học;
 • Các tác phẩm văn học và nghệ thuật dân gian;
 • Phần mềm/chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Lưu ý: Tác phẩm được bảo hộ phải do chính tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không phải là sao chép từ tác phẩm của người khác

 1. Chủ thể được quyền đăng ký quyền tác giả

 • Tác giả sử dụng tài chính, thời gian, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm;
 • Các đồng tác giả sử dụng tài chính, thời gian, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng nhau sáng tạo ra tác phẩm;
 • Tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là người thuộc tổ chức mình để sáng tạo tác phẩm;
 • Tổ chức, cá nhân là được người thừa kế quyền tác giả.
 1. Tài liệu cần để đăng ký bản quyền tác giả

Thành phần hồ sơ cơ bản:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.
 • Giấy uỷ quyền cho người nộp đơn (nếu có);
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả khác, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu khác, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
 1. Dịch vụ tư vấn đăng ký quyền tác giả /quyền liên quan, tại Luật Sunlaw

Khi Qúy khách hàng tin tưởng lựa chọn dịch vụ của Luật Sunlaw, chúng tôi sẽ hỗ trợ về các mặt như sau:

– Tư vấn các quy định pháp luật liên quan quyền tác giả, tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, hạn chế cơ bản của quyền tác giả;

 • Tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới bản quyền tác giả;
 • Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ tài liệu bảo hộ bản quyền tác giả như: Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền; biên bản, quyết định giao việc, tờ khai đăng ký…)
 • Tư vấn cách đàm phán khi tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép về quyền tác giả, tác phẩm;

– Tư vấn các thủ tục liên quan đến quy trình đăng ký quyền tác giả / quyền liên quan cho khách hàng;

– Đại diện thực hiện thủ tục về đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng;

 • Tư vấn, đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm viết;
 • Tư vấn, phối hợp theo dõi hồ sơ, trả lời của cục bản quyền;
 • Nhận kết quả thay mặt khách hàng là giấy chứng nhận đăng ký bản quyền;
 • Tư vấn, khiếu nại đối với quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có);

– Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt đối với tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;

– Tư vấn, đại diện cho khách hàng khi tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các loại hợp đồng khác liên quan tới quyền tác giả / quyền liên quan;

– Tư vấn, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm quyền tác giả / quyền liên quan.

– Trong trường hợp phát sinh các tranh chấp về quyền tác giả và cần phải giải quyết bằng con đường tố tụng, Luật Sunlaw sẽ hỗ trợ và tiếp nhận dịch vụ luật sư để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

 1. Lợi ích khi đăng ký bản quyền tác giả

 • Chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp với bên khác, có cơ sở để cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự, hình sự hoặc hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả
 • Giúp chủ sở hữu, tác giả dễ dàng khai thác các quyền nhân thân, tài sản được pháp luật ghi nhận
 • Việc đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật giúp tác giả, chủ sở hữu được bảo hộ không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam và còn được bảo hộ theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Trên đây là toàn bộ thông tin Luật Sunlaw đã tổng hợp về quyền tác giả và các quy định liên quan đến quyền tác giả. Luật Sunlaw cam kết Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của chúng tôi sẽ đem đến sự hài lòng cho bạn cùng với mức chi phí ưu đãi nhất. Nếu bạn có vướng mắc hoặc có bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến việc đăng ký bản quền tác giả, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giúp đỡ sớm nhất.

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

0889 181 585