Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa và giải quyết tranh chấp là dịch vụ trọng tâm của Luật SUNLAW, với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao, tận tâm với công việc. Nội dung dịch vụ luật sư Công ty Luật SUNLAW cung cấp cụ thể như sau:

Luật sư tham gia tố tụng tại tòa, giải quyết tranh chấp đối với các vụ án, vụ việc thuộc các lĩnh vực Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Thừa kế, di chúc, Kinh doanh thương mại và các lĩnh vực pháp lý khác.

 Nếu bạn cần tư vấn nhanh chóng hãy liên hệ Hotline: 0901202585 – Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp qua điện thoại, hoặc bạn liên hệ yêu cầu luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của mình, cụ thể:

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Luật sư Luật SUNLAW tham gia tố tụng trong vụ án hình sự xuyên suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo yêu cầu của đương sự với nội dung cụ thể như sau:

 • Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị cáo, bị can ( đương sự) hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác trong những vụ án hình sự;
 • Cử luật sư bảo vệ quyền, lợi ích của người bị tạm gữ, bị cáo, bị can và những người tham gia tố tụng khác tại các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án cấp huyện, tỉnh …
 • Soạn thảo các văn bản, giấy tờ cho người bị tạm giữ, bị cáo, bị can và những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự.

>> Hỏi luật sư tư vấn hoặc tham gia tranh tụng tại tòa án, Hotline: 0901202585

Luật sư tham gia tố tụng vụ án Dân sự

Đối với vụ án, vụ việc dân sự, Luật SUNLAW  tham gia tố tụng và giải quyết các vấn đề tranh chấp như sau:

 • Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết những tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
 • Luật sư tư vấn các quy định pháp luật vàtham gia tranh tụng tại tòa án các cấp,  thực hiện các bước theo quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dân sự;
 • Đối với tranh chấp về thừa kế tài sản, luật sư tư vấn pháp luật liên quan về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc, tài sản thừa kế, thừa kế theo pháp luật, tư vấn về quyền khởi kiện của đương sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;
 • Đối với trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật sư tư vấn vàhướng dẫn về quyền lợi của bên bị hại, nguyên đơn, bị đơn và những  người liên quan, tư vấn quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại làm cơ sở khởi kiện, bảo vệ và tranh tụng tại tòa án các cấp;
 • Đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, luật sư chúng tôi tư vấn quy định pháp luật liên quan về đất đai đối với từng vụ việc tranh chấp đất đai cụ thể, tư vấn quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, tư vấn quy trình khởi kiện, bảo vệ quyền lợi và tham gia quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh các chấp về chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, …..;
 • Tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quốc tịch;
 • Luật sư chúng tôi tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai

 • Luật sư Luật SUNLAW đại diện giải quyết tranh chấp đất đai đối với những trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất;
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai trong quá trình chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất;
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai trong các vấn đề liên quan đến đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất;
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai trong các vấn đề liên quan đến  đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp như bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, đăng ký, xóa đăng ký thế chấp;
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp các vấn đề về sở hữu về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, tư vấn về nguyên tắc sử dụng đất, người sử dụng đất và những hành vi nghiêm cấm trong sử dụng đất;

Luật SUNLAW tham gia tố tụng vụ án về Hôn nhân gia đình

Luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về Hôn nhân gia đình và yêu cầu về hôn  nhân gia đình, nội dung cụ thể như sau:

 • Ly hôn, tranh chấp về quyền nuôi con và chia tài sản khi ly hôn;
 • Tranh chấp về phân chia tài sản chung của vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau  ly hôn;
 • Tranh chấp về xác định con cho cha, mẹ  hoặc cha, mẹ cho con;
 • Tranh chấp về nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn;
 •  Và các tranh chấp khác về hôn nhân  gia đình mà pháp luật có quy định.
 • Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái với pháp luật;
 • Yêu cầu được công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 • Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn giữa cha mẹ;
 • Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con khi chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau  ly hôn;
 • Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 • Yêu cầu được công nhận hoặc không công nhận, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài tại Việt Nam;
 • Và Các yêu cầu khác về hôn nhân gia đình mà pháp luật quy định.

Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án Kinh doanh thương mại

Luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại và những yêu cầu về kinh doanh thương mại như: Tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, thương mại giữa tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh với nhau và cùng có mục đích lợi nhuận, như:

 • Các tranh chấp về Mua bán, trao đổi hàng hoá;
 • Các tranh chấp về Cung ứng, sử dụng dịch vụ;
 • Các tranh chấp về Phân phối và hoạt động phân phối;
 • Các tranh chấp về Đại diện, đại lý;  hàng hóa ký gửi…;
 • Các tranh chấp về cho thuê, thuê, mua;
 • Các tranh chấp về Xây dựng;  kỹ thuật, tư vấn công trình;
 • Các tranh chấp về Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường biển, Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không;
 • Các tranh chấp về  Mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;
 • Các vấn đề liên quan đến  tài chính, đầu tư, ngân hàng; Bảo hiểm;
 • Các tranh chấp liên quan đến việc thăm dò, khai thác.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân với tổ chức  và đều có mục đích lợi nhuận;
 • Tranh chấp giữa doanh nghiệp với các thành viên trong doanh nghiệp với nhau liên quan đến việc thành lập công ty, hoạt động kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, , giải thể , chuyển đổi mô hình….;
 • Các tranh chấp khác về hoạt động kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.
 • Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết những vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;
 • Yêu cầu được công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài;
 • Yêu cầu được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài và những yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Hãy gọi cho Luật SUNLAW để được tư vấn pháp luật miễn phí, nếu bạn đang gặp vướng mắc về pháp lý và có nhu cầu sử dụng Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án hãy đến với chúng tôi. Với kinh nghiệm và sự am hiểu sâu rộng của đổi ngủ luật sư luật SUNLAW  chúng tôi cam kết sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho bạn.

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

0889 181 585