" /> Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Luật Sunlaw

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật SUNLAW tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư uy tín, chuyên nghiệp, tận tâm với tốc độ làm việc cho ra kết quả nhanh hàng đầu Việt Nam.

Sau đây,  luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của công ty sẽ tư vấn khái quát quy định Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bạn đọc đang có nhu cầu tìm hiểu vấn đề này.

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn vào đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư có thể tham gia vào thành lập tổ chức kinh tế, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những nhóm dự án nào phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;
 • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

+ TH 1: Nhà đầu tư nước ngoài có từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ TH 2: Có tổ chức kinh tế thuộc TH 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ TH 3: Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc TH 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Những nhóm dự án không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không nằm trong nhóm phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định như nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, theo hình thức hợp đồng BCC. mua cổ phần hay phần vốn góp của tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của các tổ chức kinh tế.

Lưu ý: Trường hợp dự án đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế không phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư cũng  có thể xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào dự án có thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

 1. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 • Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

 Hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Bản công chứng chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực nếu nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương nếu nhà đầu tư là tổ chức;

Bản đề xuất dự án đầu tư bao gồm những nội dung:

 • Nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Mục tiêu đầu tư;
 • Quy mô đầu tư;
 • Vốn đầu tư;
 • Phương pháp  huy động vốn;
 • Địa điểm;
 • Thời hạn;
 • Tiến độ đầu tư;
 • Nhu cầu về lao động;
 • Đề xuất hưởng ưu đãi của nhà nước với dự án đầu tư;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội – môi trường của dự án;

Bản sao 1 trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; hoặc
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính; hoặc
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính; hoặc
 • Thuyết minh báo cáo năng lực tài chính;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất : bản sao thỏa thuận thuê địa điểm / giấy tờ xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ nếu dự án thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao gồm các nội dung:

 • Tên công nghệ;
 • Xuất xứ công nghệ;
 • Sơ đồ quy trình công nghệ;
 • Thông số kỹ thuật chính;
 • Tình trạng sử dụng của máy móc, trang thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC trong trường hợp dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 1. Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động

Nhà đầu tư nộp hồ sơ như trên, trong đó bản đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án  từ thời điểm triển khai hoạt động đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 1. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

 • Nhà đầu tư nộp 4 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư (như trên) cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự định thực hiện dự án đầu tư.

Trong thời hạn 35 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải có thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ của dự án đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 25 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh.
 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Nếu từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 1. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 • Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự định thực hiện dự án đầu tư.
 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( gửi 2 bộ HS) đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để lấy ý kiến đánh giá về dự án.
 • Trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong thời hạn 25 ngày làm việc, tính  từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình UBND cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định để trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Sau đó văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi xuống cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Kinh nghiệm của Luật SUNLAW về tư vấn và dịch vụ làm Giấy chứng nhận đầu tư

Chúng tôi luôn tự hào là 1 trong những đơn vị dẫn dầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như:  thành lập Doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam; làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chúng tôi đảm bảo thực hiện được tất cả các yêu cầu pháp lý nhà đầu tư đưa ra. Các công việc SUNLAW thưc hiện như:

 • Thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Đăng ký ngành nghề phân phối, xuất nhập khẩu với số lượng mã HS hàng hóa lớn.
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp mà nhà đầu tư chưa góp đủ hoặc không góp vốn vào tài khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp.
 • Thực hiện bổ sung thêm mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh mà không yêu cầu nhà đầu tư phải góp thêm vốn vào Doanh nghiệp.
 • Tư vấn về tài chính cho nhà đầu tư:

Tư vấn về thủ tục mở tài khoản đầu tư, Thủ tục chuyển tiền;

Các khoản thuế phải nộp của nhà đầu tư….

Thời gian làm giấy chứng nhận đầu tư

 • Đối với Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh ngành nghề có điều kiện: 30-35 ngày làm việc.
 • Đối với Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh ngành nghề thông thường: 3-7 ngày làm việc.

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tại mỗi cơ quan nhà nước có sự linh động khác nhau nên  có sự dao động trong thời gian xin giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

SUNLAW sẽ soạn thảo hồ sơ đầy đủ dựa trên những tài liệu mà khách đã hàng cung cấp.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Soạn thảo Quyết định đầu tư tại Việt Nam cho pháp nhân là người nước ngoài;
 • Soạn thảo quyết định bổ nhiệm giám đốc và ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý;
 • Hướng dẫn hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại nước ngoài;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ chứng minh năng lực tài chính. Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư khi đăng ký ngành nghề thuộc nhóm đầu tư có điều kiện;
 • Hỗ trợ ký kết hợp đồng thuê nhà, nhà xưởng đồng thời kiểm tra tính pháp lý của địa điểm triển khai dự án;
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Hợp đồng BCC trong trường hợp dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến người nước ngoài

Luật SUNLAW cung cấp đầy đủ  các dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài như dịch vụ visa nhanh, thẻ tạm trú, dịch vụ kết hôn có yếu tố nước ngoài, dịch vụ xin giấy phép lao động đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trên đây là tổng hợp Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Chúng tôi. Hãy liên hệ ngay với LUẬT SUNLAW để được cung cấp dịch vụ và nhận nhiều ưu đãi.

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

0901.202.585