Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Doanh nghiệp nước ngoài khi muốn mở chi nhánh tại Việt Nam cần những điều kiện gì? Thử tục thế nào?….Đó là những câu hỏi mà các công ty nước ngoài muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam quan tâm.

Bạn đang muốn tìm 1 hãng luật uy tín để được hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài ?

Với kinh nghiệm lâu năm tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cũng như thành lập chi nhánh công ty nước ngoài sẽ hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài qua bài viết dưới đây.

Chi nhánh công ty nước ngoài:

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng phát triển không chỉ trong lãnh thổ một quốc gia, một khu vực mà còn muốn mở rộng thêm Chi nhánh ra nhiều quốc gia và vươn ra toàn thế giới.

Theo Luật Thương mại 2005, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.
Một thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập tối đa một chi nhánh hoặc Chi nhánh chung tên trong phạm vi một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Doanh nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam.

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài cần các điều kiện:

Theo Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thương nhân nước ngoài được phép thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy tắc của quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.
 • Doanh nhân nước ngoài phải hoạt động từ 5 năm, tính từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.
 • Nếu mà Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương tự của thương nhân nước ngoài có quy định thời gian hoạt động thì thời gian hoạt động đó phải còn ít nhất là 1 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Hình thức hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam .
 • Nếu hình thức hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì thành lập Chi nhánh phải được chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Điều kiện chung của hồ sơ cấp Giấy phép thành lập của Chi nhánh:

Các loại giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo pháp luật của Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo pháp luật Việt Nam.

Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hoặc xác nhận phải được công chứng theo pháp luật của Việt Nam.

Hồ sơ cần cung cấp để thành lập chi nhánh công ty nước ngoài:

 • Đơn xin cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương tự của thương nhân nước ngoài.
 • Văn bản của doanh nhân nước ngoài tiến cử, bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
 • Bản sao thống kê tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính  gần đây nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương tự do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi doanh nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, xác thực sự tồn tại và hoạt động của doanh nhân nước ngoài trong năm tài chính mới nhất.
 • Bản sao nguyên tắc hoạt động của chi nhánh.
 • Bản photocopy công chứng hộ chiếu hoặc giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu Chi nhánh.
 • Những tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh: Bản sao của biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê trụ sở hoặc bản sao các giấy tờ chứng minh doanh nhân có quyền khai thác, sử dụng vị trí để đặt trụ sở Chi nhánh; Bản sao tài liệu về vị trí dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh cụ thể: Chi nhánh của doanh nhân nước ngoài phải tuân thủ đúng với quy định của luật Việt Nam về chế độ an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác của Việt Nam. Chi nhánh không được phép cho mượn hoặc cho thuê lại trụ sở.

Nơi có thẩm quyền tiếp nhận và cấp phép:

Nơi có thẩm quyền cấp phép, cấp lại, bổ sung, sửa đổi, gia hạn và thu hồi giấy phép thành lập Chi nhánh của doanh nhân nước ngoài là Bộ Công Thương.

Các bước để thành lập chi nhánh công ty nước ngoài:

 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết và hoàn thiện các hồ sơ đầy đủ pháp lý.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp, có thể thông qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, và chưa hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ sẽ được cơ quan yêu cầu thực hiện tối đa một lần trong cả quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan sẽ cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho doanh nhân nước ngoài. Nếu như từ chối cấp phép thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

Người đại diện đứng đầu chi nhánh có quyền và nghĩa vụ gì:

Người đại diện đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước doanh nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Chi nhánh trong phạm vi được doanh nhân nước ngoài ủy quyền.

Người đại diện đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được doanh nhân nước ngoài ủy quyền.

Người đại diện đứng đầu Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện đứng đầu Chi nhánh theo luật pháp khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được doanh nhân nước ngoài đồng ý. Người đại diện đứng đầu Chi nhánh sẽ phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trong trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm 3 nêu trên người đại diện đứng đầu Chi nhánh chưa quay lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện đứng đầu Chi nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện đứng đầu Chi nhánh trở lại làm việc tại Chi nhánh hoặc cho đến khi doanh nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đại diện đứng đầu Chi nhánh.

Trường hợp người đại diện đứng đầu Chi nhánh không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện đứng đầu Chi nhánh hoặc bị mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự, bị chết thì doanh nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đại diện đứng đầu Chi nhánh.

Người đại diện đứng đầu Chi nhánh của doanh nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 • Người đại diện đứng đầu Văn phòng đại diện của một doanh nhân nước ngoài khác.
 • Người đại diện đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một doanh nhân nước ngoài;
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo pháp luật của Việt Nam.

Thông báo hoạt động Chi nhánh:

Trong khoảng thời gian 15 ngày từ ngày cấp phép, điều chỉnh, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép thành lập Chi nhánh, Cơ quan cấp Giấy phép phải có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình các nội dung sau:

 • Tên và  địa chỉ của Chi nhánh;
 • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;
 • Người đại diện đứng đầu  Chi nhánh;
 • Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh, Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh;
 • Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Hãy đến với Công ty luật Sunlaw chi nhánh Khánh hòa:

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài là 1 trong những phương pháp hàng đầu giúp công ty của bạn phát triển và vươn xa hơn. Nhưng các thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài lại rất khó khăn và phức tạp đối với những người không am hiểu pháp luật. Điều này sẽ khiến bạn mất rất nhiều thời gian và công sức trong khi bạn bận rộn với nhiều dự án lớn. Thay vì vất vả tốn kém như vậy thì hãy để luật Sunlaw tư vấn và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật một cách tốt nhất, nhanh nhất.

Hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết nhanh chóng các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp để bạn chuyên tâm vào việc phát triển kinh doanh.

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

0889 181 585