Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai năm 2020-2021

Trong những năm gần đây tình trạng tranh chấp đất đai ngày càng phổ biến và phức tạp. Khi xảy ra tranh chấp, các bên có liên quan phải biết được quy trình giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền lợi của mình.
Sau đây SUNLAW hướng dẫn cho quý vị Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai năm 2020-2021 của pháp luật:

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai năm 2020-2021

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai năm 2020-2021

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai năm 2020-2021

Lưu ý: –  Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành thì phải chấp hành.

  • Nếu các bên liên quan không chấp hành sẽ có quyết định cưỡng chế thi hành.

Trên đây là quy trình giải quyết tranh chấp đất đai năm 2020-2021. Để biết thêm các quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp đất đai với từng trường hợp, quý vị hãy gọi đến Hotline 0889181585 để được tư vấn miễn phí.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    0889 181 585