Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư

Thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư là 1 trong những thủ tục phức tạp trong các nội dung thay đổi giấy chúng nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh.  Với kinh nghiệm lâu năm cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân , tổ chức, doanh nghiệp thong nước và nước ngoài Luật SUNLAW sẽ hướng dẫn bạn đọc Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư qua bài viết dưới đây.

Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư
Thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư

Về điều chỉnh tăng vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư: 

Trong tổng nguồn vốn đầu tư bao gồm Vốn góp thực hiện dự án, vốn vay và vốn khác. Nhà đầu tư có thể tăng số vốn góp thực hiện dự án nhằm mở rộng quy mô, hoạt động đầu tư kinh doanh . Số vốn muốn tăng lên này nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính của mình, và các phần vốn góp thực hiện dự án đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại phải được góp đủ, đúng thời hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình gồm 5 bước sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư của dự án .
  • Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư về Thông báo góp thêm vốn của nhà đầu tư
  • Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh nội dùn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Bước 4: Nhận kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong  vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ ra thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do không thay đổi nội dung  Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Bước 5: Nộp hồ sơ đến cơ quan ĐKKD  để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời gian dự kiến hoàn thành: 25-35 ngày làm việc

  1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư gồm

–  Bản đề xuất dự án đầu tư  theo Mẫu I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16 / 2015 / TT-BKHĐT.

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo  Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16 / 2015 / TT-BKHĐT.

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh  – Mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tư số 16 / 2015 / TT-BKHĐT.

– Quyết định về việc điều chỉnh tăng vốn dự án của nhà đầu tư

– Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh doanh nghiệp đã góp đủ vốn hoặc Báo cáo tài chính thể hiện doanh nghiệp đã góp đủ vốn

– Bản sao hợp lệ 1 trong những tài liệu sau: bản thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như Xác nhận ngân hàng của nhà đầu tư có số dư tài khoản bằng hoặc lớn hơn phần vốn muốn tăng thêm hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất có lợi nhuận đủ góp cho phần vốn đăng ký tăng thêm (nhà đầu tư là tổ chức); cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

  1. Căn cứ pháp lý của thủ tục:

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 /11/2014 có hiệu lực tính từ ngày 01 / 7 / 2015;

– Nghị định số 118 / 2015 / NĐ-CP ngày 12 / 11 / 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 / 12 / 2015;

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 / 11 / 2015 của bộ KH và ĐT định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 / 01 / 2016.

  1. Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại Luật SUNLAW  khách hàng sẽ được hỗ trợ các nội dung sau:

– Luật sư Tư vấn  mọi vấn đề pháp lý mà quý khách hàng thắc mắc;Tư vấn phương án đảm bảo lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng;

– Tư vấn và soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung dự án đầu tư phù hợp với yêu cầu của quý khách hàng và quy định của pháp luật về đầu tư;

– Hoàn thiện hồ sơ đúng chuẩn cho khách hàng;

– Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư; Đứng ra giải trình với cơ quan cấp phép đầu tư, nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao lại tận tay cho doanh nghiệp;

– Hướng dẫn quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

– Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam

Hãy liên hệ đến Luật SUNLAW  để nhận tư vấn chi tiết hơn nếu bạn có bất cứ vướng mắc nào liên qua n đến thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư cũng như các vướng mắc pháp lý liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

0889 181 585