" /> Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn | Công ty luật Sunlaw

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH) bao gồm: Công ty TNHH 1 thành viên do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong đó thành viên có thể là cá nhân,tổ chức; số lượng thành viên từ 2 đến 50 người. Thành viên công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.Về cơ bản hai loại hình công ty này giống nhau chỉ khác nhau về số lượng thành viên quyết định. Với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả nhất cho các doanh nhân có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ( công ty TNHH), Công ty Luật SUNLAW cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH  như sau:

 1. DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUNLAW CUNG CẤP:

 • Tư vấn quy định, điều kiện pháp luật có liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH theo quy định hiện hành cũng như các chính sách về thuế liên quan khi thành lập công ty;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ  thành lập công ty TNHH;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, tra cứu miễn phí tư cách người đại diên theo pháp luật của công ty.
 • Tư vấn pháp luật và hỗ trợ các thủ tục về thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn đặt tên cho công ty và tra cứu trùng lặp miễn phí tên công ty;
 • Tư vấn địa điểm trụ sở đăng ký công ty (Lưu ý: theo quy định của Luật Nhà ở 2014 địa chỉ trụ sở ĐKKD không được là nhà tập thể, nhà chung cư vì đó là khu vực có chức năng để ở, trừ khi các tòa nhà chung cư có xây dựng khu vực có chức năng kinh doanh);
 • Tư vấn về mức vốn điều lệ phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Tư vấn những thủ tục bắt buộc phải  làm sau khi thành lập công ty.
 1. Ưu điểm và nhược điểm của loại hình công ty trách nhiệp hữu hạn:

2.1 Ưu điểm:

 •          Chủ sỡ hữu chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Do số lượng thành viên không nhiều, nên khi thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người ngoài công ty thì phải chào bán cho thành viên còn lại trước, nếu các thành viên còn lại không muốn mua thì mới được chuyển nhượng nên dễ dàng quản lý, tránh được sự tham gia của các cá nhân ngoài côngty không quen biết.
 • Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH khá đơn giản, rất phù hợp với các công ty gia đình, các công ty có các bí quyết đặc thù nghề nghiệp, kinh doanh, công ty mới khởi nghiệp.
 •      khi công ty chưa kinh doanh có lãi  nếu thành viên muốn chuyển nhượng vốn chỉ phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn mà không bị áp mức thuế cố định cho việc chuyển nhượng như ở công ty cổ phần.

2.2 Nhược điểm của mô hình công ty TNHH.

 • Khả năng huy động vốn của công ty TNHH thấp hơn so với công ty cổ phần do chỉ được phát hành trái phiếu để huy động vốn vay mà không được quyền phát hành cổ phiếu và không được  tham gia thị trường chứng khoán.
 1. Một số lưu ý đối với công ty TNHH

Công ty TNHH 1 thành viên.

 • Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền  phát hành cổ phần, cổ phiếu;
 • Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm ĐKKD là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu phải góp đúng và đủ loại tài sản theo cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.
 • Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày,  từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Lúc này chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ.
 • Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp hay không góp đủ, đúng hạn vốn điều lệ.

Công ty TNHH 1 thành viên được quyền giảm vốn trong các trường hợp:

 • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của doanh nghiệp nếu đã hoạt động  liên tục trong hơn 02 năm, tính từ ngày ĐKKD và bảo đảm thanh toán đủ những khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả vốn cho chủ sở hữu;
 •            Chủ sỡ hữu không cấp được số vốn như cam kết.
 • Công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty góp thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu là người quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
 • Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải chuyển đổi loại  hình theo 1 trong 2 loại hình: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần

Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên.

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp ghi trong điều lệ doanh nghiệp..
 • Thành viên của công ty có thể là cá nhân,  tổ chức, số lượng thành viên tối thiểu là 2 và tối đa không quá 50 người. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH không có quyền  phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
 • Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc. Nếu công ty có trên 11 thành viên phải có Ban kiểm soát.
 • Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có mặt thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ, số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ cho lần triệu tập tiếp theo.
 1. Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Theo quy định mới nhất:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị gồm:

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật SUNLAW chỉ cần chuẩn bị duy nhất là bản sao chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. ký Giấy ủy quyền cho chúng tôi thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

 Các hồ sơ và công việc còn lại do chúng tôi tư vấn và thực hiện dịch vụ cho bạn.

Nếu khách hàng tự thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH sẽ cần các hồ sơ như sau:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp và điều lệ ;
 • Danh sách thành viên công ty đối với công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên;

Chứng minh thư bản sao hoặc hộ chiếu của thành viên công ty TNHH;

 • Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN nếu thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 •           Văn bản quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức.
 • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;

Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

Cơ quan ĐKKD có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ. Nếu từ chối cấp thì phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ cho người thành lập doanh nghiệp biết.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, doanh nghiệp phải Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp  trên Cổng thông tin quốc gia và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố là thông tin về ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở, mã số thuế.

Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. Nếu quá hạn sẽ bị phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Luật SUNLAW sẽ khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu với cơ quan ĐKKD cho công ty.

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ  năm 2015:

“Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức và số lượng, nội dung con dấu của doanh nghiệp mình”.

Nội dung con dấu phải có những thông tin sau đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp”.

nếu Công ty có nhu cầu khắc con dấu pháp nhân thứ 2, Luật sư SUNLAW sẽ hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục khắc con dấu thứ hai.

 1. Kết quả quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ của Công ty luật SUNLAW

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;
 • Dấu chức danh và dấu tròn công ty;
 • Thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu dấu, công bố thông tin doanh nghiệp;
 • Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ kê khai thuế , phát hành hoá đơn GTGT sau khi thành lập công ty;
 • Tư vấn pháp lý miễn phí trong quá trình hoạt động của công ty TNHH.

🏠 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SUNLAW – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ
🏪 Địa chỉ :51 Đường A2, KĐT VCN Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
📞 Hotline : 0901 202 585 – 0889 181 585
📌 Google maps: https://g.page/thutuclyhonnhatrang?share

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

0901.202.585