Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp chuyên nghiệp

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, năng động, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, Công ty Luật SUNLAW cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp chuyên nghiệp, nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng… cụ thể như sau:

Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp chuyên nghiệp
Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp chuyên nghiệp

Phương thức tư vấn:

  • Tư vấn trực tiếp và thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý tại công ty;
  •  Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0901202585
  •  Tư vấn qua Email bằng phương thức liên hệ đến hòm thư Sunlawkhanhhoa@gmail.com

Nội dung tư vấn:

  1.   Xây dựng tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp:

+   Tư vấn, phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng ban chức năng, các văn phòng, phân xưởng,…;

+   Phân tích, xây dựng  chức năng quản lý của doanh nghiệp;

+   Xây dựng chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và những cơ sở kinh doanh trực thuộc;

+   Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và phối hợp quản lý giữa các phòng bantrong doanh nghiệp.

  1.  Tư vấn, hỗ trợ xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị , Hội đồng thành:

+   Xác định rõ trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;

+   Xây dựng nhiệm vụ , quyền hạn, nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị , Hội đồng thành viên;

+   Lập phương án cơ cấu, tái cơ cấu  thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

+   Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

+   Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;

+   Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

+   Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

  1. Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc Doanh nghiệp.

+   Tư vấn quản trị, xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

+   Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

+   Tư vấn  đánh giá tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

+   Xây dựng các quy định về quyền, nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

+   Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

+   Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+  Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

+   Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận( trưởngcacs phòng ban)  trong Công ty;

+   Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận trong công ty.

+   Các nội dung khác có liên quan đến quy chế quản lý doanh nghiệp.

  1. Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng:

+   Tư vấn xây dựng, hoàn thiện bản Điều lệ doanh nghiệp;

+   Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành giữa các phòng ban của doanh nghiệp;

+   Quy trình tuyển dụng và quản lý nhân sự của công ty;

+   Công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên trong công ty;

+   Chính sách tiền lương và  phụ cấp, đãi ngộ đối  với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp;

+   Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động

+   Xây dựng hệ thống nhận xét, đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng và xử phạt.

+   Quy định về thời gian trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác.

+   Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế

Hãy gọi điện ngay đến hotline 0901202585 để được luật sư Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp chuyên nghiệp. SUNLAW luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp bạn.

🏠 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SUNLAW – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ
🏪 Địa chỉ :51 Đường A2, KĐT VCN Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
📞 Hotline : 0901 202 585 – 0889 181 585
📌 Google maps: https://g.page/thutuclyhonnhatrang?share

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

0889 181 585